Link-Rajcevic

PRAVA PRISTUPA

  • Definisanje poslova, korisnika i prava
  • Praćenje rada svakog korisnika (šta je uradio,kada je uradio i sa kog računara)
Link-Rajcevic