Link-Rajcevic

OSNOVNA SREDSTVA

  • Matični podaci osnovnih sredstava
  • Amortizacija (svih ili pojedinih, mesečno, godišnje )
  • Poreska amortizacija
  • Revalorizacija
  • Dezaktiviranje osnovnog sredstva
  • Tehnički opis
Link-Rajcevic