Link-Rajcevic

MAGACINSKO POSLOVANJE

  • Praćenje stanja po magacinima (ulaz, izlaz materijala)
  • Popis materijala (višak, manjak)
  • Povratnice prijema, otpreme
  • Materijalna i finansijska analitika
Link-Rajcevic