Link-Rajcevic

KOMUNALNA PREDUZEĆA

  • Evidencija korisnika (gradjani i pravna lica)
  • Zaduženja po potrošnji ili kvadraturi
  • Evidencija uplate
  • Obračun kamata
  • Utuženja
Link-Rajcevic